Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (2024)

Verder lezen

 • 100% online BV oprichten
 • Gratis advies van juristen
 • 7 dagen per week support
 • Contracten & E-signing

Een Beheer BV, ook wel een beheermaatschappij genoemd, is een juridische entiteit in de vorm van een besloten vennootschap (BV), die primair is opgericht voor het beheer en de controle van andere ondernemingen, vermogen, activa of belangen.

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (1)

Laatst geüpdatet op november 23, 2023

Het doel van een Beheer BV is niet het actief deelnemen aan commerciële activiteiten, maar eerder het uitoefenen van beheers- en controlefuncties over andere besloten vennootschappen of dochterondernemingen.

Waarom een beheer BV?

Een Beheer BV kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de aandelen of activa van een bedrijf te houden, of om te fungeren als moedermaatschappij die toezicht houdt op dochterondernemingen.

De Beheer BV biedt een juridische structuur waarmee het vermogen en de belangen van een groep bedrijven op een georganiseerde en gecentraliseerde manier kunnen worden beheerd.

Wat is het verschil tussen een holding en beheer BV?

Het verschil tussen een persoonlijke holding en beheer BV zit hem enkel in de benaming van de BV. Beiden hebben namelijk als primair doel om aandelen te houden in andere BV’s, de zogeheten Werk-BV’s, werkmaatschappijen of dochterondernemingen.

Er ontstaat regelmatig nog verwarring over de termen Holding BV en Beheer BV, maar in feite betekenen ze exact hetzelfde. Een holding wordt daarnaast ook moedervennootschap, houdstervennootschap of beheermaatschappij genoemd.

Wat zijn de voordelen van een Beheer BV?

De voordelen van een Beheer BV hebben voornamelijk betrekking tot de financiële voordelen die het met zich meebrengt. Zo kun je met een Beheer BV constructie gebruikmaken van de deelnemingsvrijstelling.

 • Dankzij de deelnemingsvrijstelling worden winsten die al zijn belast bij de dochtermaatschappijen (Werk-BV’s) niet meer belast bij de Beheer BV. Winsten kunnen hierdoor belastingvrij worden uitgekeerd aan de holding.
 • Aangezien de Beheer BV is uitgesloten van winstbelastingen, die al belast zijn bij de dochteronderneming, kan er belasting worden vermeden wanneer de opbrengst van de verkoop van een BV wordt uitgekeerd aan de holding.
 • Daarnaast kun je de activiteiten van diverse Werk-BV’s gescheiden houden waardoor het risico verspreid wordt. Mocht één van de BV’s failliet gaan, dan zullen de activiteiten in andere BV’s hier niet onder lijden.

Wat zijn de nadelen van een Beheer BV?

Zoals je zojuist hebt kunnen lezen heeft een Beheer BV behoorlijk wat pluspunten, toch is het belangrijk om ook goed naar de nadelen te kijken zoals:

 • Je hebt geen recht op bepaalde belastingvoordelen die een eenmanszaak of een VOF wel heeft, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.
 • Je moet een notaris inschakelen om een Beheer BV op te richten, wat extra kosten met zich meebrengt.
 • Je moet elk jaar een jaarrekening opstellen en indienen bij de Kamer van Koophandel, wat ook meer administratieve verplichtingen en kosten met zich meebrengt.
 • Je hebt geen arbeidsrechtelijke bescherming of werknemersverzekeringen als je via een beheer BV werkt.
 • Je moet oppassen voor de uitkeringstoets als je dividend wilt uitkeren uit je Beheer BV.

Verlaag het risico op kapitaalverlies met Beheer BV

Een Beheer BV is een rechtsvorm die vooral aantrekkelijk is door de fiscale voordelen, een Beheer BV moet net als elke andere onderneming winst maken, maar verricht meestal geen activiteiten of werkzaamheden en fungeert als een veilige haven voor vermogen of aandelen in een andere BV.

Een Beheer BV of holding kan gebruikt worden om winstreserves veilig te stellen en dienst als moeder holding, daardoor wordt het kapitaal beschermd tegen risico’s en kan het eventueel worden gebruikt als werkkapitaal om te investeren.

Kun je een Beheer BV opheffen?

Een Beheer BV oprichten biedt in meerdere situaties aantrekkelijke voordelen, zeker op het gebied van risicospreiding en kapitaalbescherming.

 • De daadwerkelijke voordelen van een Beheer BV zijn per partij en situatie verschillend. Het is dan ook belangrijk om vooraf goed te bekijken welke voordelen jij uit een Beheer BV zou kunnen halen.
 • De oprichting van een besloten vennootschap brengt namelijk ook extra kosten met zich mee. Zo is het onder andere verplicht om een jaarrekening te deponeren voor de holding.
 • Wordt de Beheer BV niet langer gebruikt? Dan kun je de BV opheffen om die kosten weer te besparen. Voor het opheffen van een Beheer BV hoeft de holding echter niet leeg te zijn, wat wel een vereiste is bij het opheffen van een reguliere BV.

Wil je een Beheer BV oprichten op een zo kort mogelijke termijn? Dan kies je voor het all-in-one platform van Ligo, winnaar van de Dutch Legal Challenge Award en de Goaldigger of the Year Award.

Bij ons kun je jouw Beheer BV volledig digitaal oprichten, waarbij alles binnen een paar stappen geregeld is. Daarbij worden alle benodigde notariële aktes opgesteld en ondertekend door een notaris.

Om jouw Beheer BV op te richten via ons platform heb je geen juridische- of technische kennis nodig, maar heb je uiteraard wel altijd de zekerheid dat alles juridisch correct is. Direct contact met een notaris is één van onze garanties.

Hoe snel kun je een Beheer BV oprichten?

We krijgen nog regelmatig de vraag, hoe lang duurt een BV oprichten eigenlijk? Ligo biedt een totaaloplossing, in de vorm van een all-in-one platform, waarmee het oprichten van een Beheer BV snel en eenvoudig gedaan kan worden.

Wanneer alle relevante documenten worden verstrekt, is het mogelijk om de Beheer BV op te richten in een tijdsbestek van slechts 5 werkdagen.

Een extra voordeel bij Ligo is dat je jouw Beheer BV kunt oprichten tegen slechts een fractie van de prijs. Je betaalt een vast bedrag voor het totaalpakket, waarbij ook de notariële kosten zijn inbegrepen.

De enige extra factuur die je ontvangt, is de factuur van de KvK voor de inschrijving en het uittreksel. De kosten hiervoor bedragen eenmalig € 50,-

Onze specialisten staan 7 dagen per week voor je klaar

Je kunt eenvoudig en snel jouw Beheer BV oprichten door gebruik te maken van ons all-in-one platform. Hiermee kun je alles gemakkelijk online regelen.

Heb je behoefte aan support van één van onze specialisten? Onze ervaren adviseurs plannen graag een adviesgesprek met je in, welke je online kunt aanvragen.

Daarnaast kun je altijd rekenen op 7 dagen per week bekroonde ondersteuning van onze juristen. Wil je meer weten? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

 • Over
 • Laatste berichten

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (2)

CEO bij Ligo

Oprichter & CEO van Ligo. In de dagelijkse bedrijfsvoering streeft zij ernaar hoge kwaliteit juridische diensten toegankelijk te maken voor jonge tot middelgrote bedrijven. Klik op Wendy's naam om al haar artikelen te lezen of neem contact op via LinkedIn.

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (3)

Laatste berichten van Wendy Bogers (alles zien)

 • Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) - februari 28, 2024
 • Essentiële contracten voor het oprichten van een BV - februari 28, 2024
 • BTW-aangifte doen - februari 28, 2024

Met een Beheer BV kun je verschillende activiteiten in aparte BV’s onderbrengen om zo je kapitaalrisico te beperken. De holding is de vennootschap die als moederonderneming fungeert.

Om je beheer BV te beschermen tegen aansprakelijkheid of faillissem*nt, kun je de volgende maatregelen nemen:

1. Zorg voor een goede administratie en boekhouding van je beheer BV en houd je aan de wettelijke verplichtingen, zoals het opstellen en deponeren van de jaarrekening, het betalen van de belastingen en het melden van de betalingsonmacht.

2. Vermijd onbehoorlijk bestuur, zoals het onttrekken van geld of goederen aan de beheer BV, het benadelen van schuldeisers, het aangaan van onverantwoorde verplichtingen of het niet nakomen van de statuten.

3. Richt een holdingstructuur op, waarbij je beheer BV fungeert als een moedermaatschappij van meerdere werkmaatschappijen. Zo kun je het vermogen of de aandelen van de beheer BV afschermen van de risico’s van de werkmaatschappijen.

4. Sluit een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af, die je kan dekken voor eventuele schadeclaims van schuldeisers, werknemers, klanten of andere belanghebbenden

Om een beheer BV te beheren en aan de administratieve verplichtingen te voldoen, moet je de volgende stappen volgen:

1. Zorg voor een goede boekhouding van je beheer BV, waarin je alle inkomsten en uitgaven, vermogen en schulden, facturen en contracten, en andere relevante gegevens vastlegt. Je kunt hiervoor een boekhoudprogramma gebruiken of een boekhouder of accountant inschakelen.

2. Dien elk jaar de jaarrekening in bij de Kamer van Koophandel. Dit moet binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar. De jaarrekening is openbaar en kan door iedereen worden ingezien.

3. Stel elk jaar een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. De jaarrekening moet een getrouw beeld geven van de financiële situatie van je beheer BV.

4. Doe elk jaar aangifte van de vennootschapsbelasting. Dit is de belasting die je beheer BV betaalt over de winst. Het tarief voor de vennootschapsbelasting hangt af van de hoogte van de winst.

5. Bewaar je administratie minstens 7 jaar. Dit is de wettelijke bewaarplicht. De Belastingdienst kan je administratie controleren en vragen om inzage. Je moet je administratie op een overzichtelijke manier bewaren, zodat de Belastingdienst deze makkelijk kan controleren.

Om je beheer BV over te dragen of te verkopen aan een andere partij, heb je verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de rechtsvorm en de wensen van de koper. Je kunt kiezen voor een aandelenoverdracht of een activa-passiva transactie.

Aandelenoverdracht:

Een aandelenoverdracht houdt in dat je de aandelen van je beheer BV verkoopt aan de koper. De beheer BV blijft dan als rechtspersoon bestaan, maar krijgt een nieuwe eigenaar. De koper neemt alle bezittingen, schulden, rechten en verplichtingen van de beheer BV over.

Activa-passiva transactie:

Een activa-passiva transactie houdt in dat je bepaalde activa en passiva van je beheer BV verkoopt aan de koper. De beheer BV als rechtspersoon blijft bij jou als verkoper achter. Je kunt zelf afspreken met de koper welke onderdelen van de beheer BV je wel of niet verkoopt, zoals machines, inventaris, voorraad, klantenbestand, goodwill of schulden.

Om geld uit je beheer BV te halen of erin te storten, heb je verschillende mogelijkheden, afhankelijk van je fiscale situatie en je doel. Hier zijn enkele opties die je kunt overwegen:

1. Geld uitkeren als dividend: Dit is een manier om de winst van je beheer BV naar privé te halen. Je betaalt dan wel dividendbelasting over het uitgekeerde bedrag. Het tarief voor de dividendbelasting hangt af van de hoogte van het dividend en het jaar van uitkering. Lees hier meer over dividend uitkeren.

2. Geld lenen van of aan je beheer BV: Dit is een manier om tijdelijk geld uit je beheer BV te halen of erin te storten. Je moet dan wel een schriftelijke leningsovereenkomst opstellen met een zakelijke rente, een aflossingsschema en een zekerheid. Lees hier meer over geld lenen van je eigen BV.

3. Geld storten als kapitaal of agio: Dit is een manier om geld in je beheer BV te storten zonder dat je belasting hoeft te betalen. Je kunt het geld als kapitaal of als agio storten. Kapitaal is het bedrag dat je bij de oprichting van je beheer BV hebt ingebracht. Agio is het bedrag dat je later hebt bijgestort bovenop het kapitaal. Lees hier meer over de agioreserve en agiostorting.

VorigeVorigeBV bij overlijden

VolgendeBV VerkopenVolgende

Inhoudsopgave

Download de GRATIS Holding gids

Download hier de gratis Holding Gids. Hierin lees je alles wat je moet weten over de persoonlijke holding.

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (5)

Direct een BV oprichten?

Ontvang gratis juridisch advies van de Ligo specialisten.

Waarom kiezen voor Ligo?

Ligo is je partner in legal. Naast je BV, helpen we je met je overige juridische zaken. Je hebt de volgende voordelen:

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (6)

Direct persoonlijke advies

Krijg direct antwoord via de chat in minder dan 3 minuten of plan een gratis afspraak. Onze adviseurs staan klaar 7 dagen per week van 9u tot 22u om je te helpen.

Tot 50% lagere prijs

Je start jouw BV voor een vaste prijs, al vanaf 299 euro. Onze adviseurs regelen al het lastige papierwerk. Hierdoor bespaar je dagen lang zoeken naar antwoorden.

Richt direct een BV op

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (7)

Altijd juridisch correct

Ligo werkt met de grootste notarissen en beste fiscalisten in Nederland, zodat jouw oprichting vlekkeloos verloopt en je zeker kan zijn van een goede start.

Richt direct een BV op

Je kent ons van:

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (8)

4,5 | 736 reviews

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (9)

9,6| 346 reviews

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (10)

10 | Dutch Legal Tech

Alleen bij Ligo 7 dagen per week ondersteuning en advies van juridische adviseurs

Kom je er niet helemaal uit? Wij staan voor je klaar.

Een BV of andere rechtsvorm starten met een gratis juridisch adviesgesprek? Plan het meteen in bij je oprichting.

Plan je gratis adviesgesprek

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (11)

Beheer BV | Wat Is Het? En Hoe Werkt Deze BV? | Ligo.nl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated:

Views: 5856

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.